Druhy výcviků

Kromě základního kurzu pilotů ultralehkých letadel provádíme i návazné kurzy: přeškolení na typ Ekolot Junior, získání kvalifikace UL pro držitele dalších pilotních kvalifikací, řízené lety VFR, lety do zahraničí, soutěžní létání, zdokonalovací výcviky dle individuální domluvy

Pilot ULLa, základní výcvik

Výcvik pilota ULLa se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.
Před započetím praktické části je nutné absolvovat teoretickou přípravu v předpisem určené minimální době.

Předmětypřed zahájením praktického výcvikurozsah výuky celkem
Aerodynamika a mechanika letu6 hodin8 hodin
Stavba a konstrukce ULL2 hodiny8 hodin
Letecké předpisy, Postupy ULL6 hodin8 hodin
Letecká navigace2 hodiny6 hodin
Letecká meteorologie2 hodiny6 hodin
Motory, vrtule, přístroje2 hodiny6 hodin
Spojovací předpis1 hodina3 hodiny
Celkem21 hodin45 hodin

Praktická část výcviku se skládá z cvičení, která jsou prováděna s instruktorem na palubě letadla (dvojí) a sólové lety, kdy instruktor dohlíží na správné provedení letu ze země.
Počty letů a hodin ve výcvikové osnově jsou minimální. O skutečném počtu letů rozhodne instruktor na základě zvládnutí požadovaných návyků a dovedností žákem.
Před prvním samostatným letem je nutné mít uzavřenou pojistku odpovědnosti, cena se pohybuje okolo 4500 Kč/rok.

CvičeníObsah cvičeníLetů dvojíČas dvojíLetů soloČas solo
1Seznamovací let.120 min
2Přímý let, funkce řídících prvků31 hod
3Zatáčky o náklonu do 15º31 hod
4Zatáčky o náklonu do 45º31 hod
5Nácvik vzletu, letu po okruhu a přistání302 hod 50 min
6Skluz, zábrana pádu, rychlost letu31 hod
7Opravy chybného rozpočtu a přistání101 hod
8Nácvik bezpečnostního přistání11 hod
9Nácvik nouzového přistání151 hod 30 min
10Přistání s bočním větrem315 min
11Let se zakrytými přístroji210 min
12Přezkoušení před prvním samostatným letem115 min
13Samostatný let po okruhu315 min
14Kontrolní let110 min
15Samostatný let po okruhu151 hod 40 min
16Zatáčky o náklonu 15º až 45º31 hod
17Zábrana pádu, skluz230 min
18Nácvik rozpočtu101 hod
19Navigační let 200 km s mezipřistáním12 hod 5 min
20Navigační let 100 km s mezipřistáním11 hod
21Navigační let 100 km samostatně s mezipřistáním11 hod
Celkem7814 hod 35 min345 hod 25 min

Po ukončení výcviku pilota se provádí závěrečná zkouška teoretických znalostí a praktická část s inspektorem provozu. Bez složení teoretické části zkoušky není možné absolvovat praktickou část.
Po absolvování výcviku je možné si letadlo dále půjčovat.

Řízené lety VFR

Do výcviku může být zařazen uchazeč s platným průkazem pilota ULLa a omezeným vysvědčením
radiotelefonisty letecké pohyblivé služby nebo vyšší. Výcvik je zakončen praktickou zkouškou s inspektorem provozu ULLa

CvičeníObsah cvičeníLetů dvojíČas dvojí
1Kontrolní navigační let s mezipřistáním na dvou cizích letištích se službou AFIS. Ověření schopností pilota při vedení letounu po trati ve stanovené výšce a vedení radiokorespondence.11 hod
APozemní příprava k navigačnímu letu, podání letového plánu, způsobu letu v řízeném prostoru, příletu a odletu
ze řízeného letiště.
2Navigační let s přistáním, pojížděním a odletem na řízené letiště, pilot podává letový plán. Pilot sám letí po plánované trati s dodržováním stanovené výšky a samostatně vede radiokorespondenci pod dohledem instruktora. Každý let je proveden po jiné trati.22 hod
3Přezkoušecí navigační let s inspektorem provozu ULLa s přistáním, pojížděním a odletem na řízené letiště, včetně podání letového plánu a provedení navigační přípravy pilotem.11 hod
Celkem44 hod

Přeškolení na jiný typ

Do výcviku může být zařazen pilot, který je držitelem platného průkazu způsobilosti Pilota ULLa. Pilot letounů, Obchodní pilot, Dopravní pilot, Vojenský pilot, Pilot motorového kluzáku a Pilot ultralehkého motorového kluzáku provedou po přeškolení pilotní zkoušku pilota ULLa v plném rozsahu.
Před zahájením praktické části přeškolení musí být pilot seznámen s UL – letounem v tomto rozsahu:

 • Seznámení s letovou příručkou.
 • Seznámení s materiálně technickým popisem.
 • Seznámení s návodem k obsluze a údržbě.
 • Seznámení s předletovou prohlídkou.
 • Seznámení s montáží a demontáží.
 • Seznámení se způsobem přepravy letounu po silnici.
 • Seznámení s ručním startováním motoru za vrtuli.
 • Provedení palubního nácviku.
 • Seznámení s důležitými úkony.
 • Seznámení s obsluhou radiostanice.
 • Seznámení s nouzovými postupy.
 • Seznámení s technikou a odlišností pilotáže.
CvičeníObsah cvičeníLetů dvojíČas dvojíLetů soloČas solo
1Kontrolní let.130 min
2Cvičné lety po okruhu 300m AGL.215 min
3Cvičné lety po okruhu 150m AGL.215 min
4Nácvik nouzového přistání, poslední dva lety provést s vypnutým motorem.420 min
5Samostatný let – zábrana pádu, skluz, max. rychlost letu, zatáčky o náklonu 15º a 45º.130 min
6Samostatné lety po okruhu 300 AGL210 min
7Samostatné lety po okruhu 150 AGL210 min
8Nácvik rozpočtu, náplň cvičení shodná jako cvičení č. 18, osnovy pilotního výcviku210 min
Celkem101 hod 15 min71 hod